Badania OLEJU 

Ekonomia działalności wymaga bieżącej kontroli jakości oleju wykorzystywanego w urządzeniach. Jakość oleju przekłada się na trwałość urządzeń, a w konsekwencji zapobiega awariom. Badanie oleju pomaga także ograniczać zbyt szybkie wymiany a perspektywie globalnej ma także wpływ na ochronę środowiska poprzez ograniczenie ilości generowanych zanieczyszczeń. Badanie oleju jest procesem poprzedzającym filtrację oleju, ale jednoczesnie także czynnością kończącą proces oczyszczania oleju.

Badania i pomiary olejów

Wykonujemy pomiary oleju na dowolnej maszynie, obrabiarce, urządzeniu. Posiadamy mobilny serwis olejowy aby dojechać i pomóc przygotować właściwie próbki do badań

Oleje hydrauliczne, przekładniowe

Parametry zużyciowe (fizyko-chemiczne;

 • lepkość
 • kwasowość,
 • zanieczyszczenia i klasę czystości
 • zawartość wody
 • zawartość metali
 • pomiar stężenia ścieru Fe-zużyciowe
 •  pozostałe

Oleje transformatorowe

Zgodnie z ,, Ramową Instrukcją Eksploatacji Transformatorów”:

 • analiza chromatograficzna,
 • właściwości fizyko-chemiczne
 • oznaczenie zawartości cząstek stałych

Oleje hartownicze i inne

 • badania mobilnym miernikiem laserowym – Klasa czystości oleju

Bardzo dokładne urządzenie kalibrowane co rok z natychmiastowym odczytem klasy czystości oleju według ISO 4406 i na zawartość wody. Wykonane pomiary możemy na życzenie klienta wydrukować z miernika;

Nasz mobilny serwis może dojechać do Państwa w celu wykonania takich pomiarów.

Oleje turbinowe

Zgodnie z ,, Ramową Instrukcją Eksploatacji Transformatorów”:

 •  Pomiar lepkości kinematycznej w 40ºC i 100C
 • Stopień utleniania- oksydacji oleju na podstawie widma FTIR
 •  Badanie zawartości obecnej wody w oleju
 • Pomiar liczby kwasowej ( metoda miareczkowania wobec wskaźników i za pomocą widma FTIR)
 • Oznaczenie klasy czystości oleju ( miernikiem automatycznym PCM 400W i mikroskopowo dla oznaczenia czystości i składu granulometrycznego zanieczyszczeń – szczególnie dla olejów o słabej czystości ( gorsze niż NAS 8 lub ISO -/17/14).
 • Zdolność do wydzielania powietrza
 • Liczba demulgacyjna ( odporność na emulgowanie w teście z parą wodną)
 • Skłonność do pienienia oleju, trwałość wydzielonej piany w temp. 24ºC, 93ºC i w 24ºC po teście w 93ºC
 • ‘Pomiar zawartości w oleju Fe- ferrogaficznego jako miara jakości smarowania i ochrony powierzchni, szczególnie dla olejów przekładniowych
 • Zawartość osadów nierozpuszczalnych w n-pentanie
 • Temperatura zapłonu ( w tyglu zamkniętym).