Kontakt

Filtro-Tech Jacek Majewski
Kania 6a
62-402 Ostrowite

NIP 667-147-41-13
REGON 301335555

Telefon

Jacek Majewski
tel. 609-294-223
e-mail: jacek.majewski@filtrotech.pl
logo

Filtracja oleju i paliw

Czyszczenie układów olejowych

O firmie

Firma powstała w 2010 roku.
Zaczęliśmy swoją działalność od produkcji urządzeń i osprzętu dla rolnictwa. W 2011 r. ofertę naszej firmy rozszerzyliśmy o urządzenia do mikrofiltracji oraz o samą usługę.

Nasza firma ma przyzwolenie recykling! Ochrony Środowiska na tę formę działalności, która przyczynia się do zmniejszenia wytwarzania odpadu, jakim jest przepracowany olej.
Dla firm, które zdecydują się na filtrację, wystawiamy dokumenty, które są w zgodności i akceptowane przez Inspektora Ochrony Środowiska o gospodarowaniu odpadami.

Organizujemy prezentacje filtrowania aby udowodnić skuteczność usługi.

Jesteśmy firmą otwartą na negocjacje i spotkania.
Zapraszamy do współpracy.

przejdź na początek strony

Filtracja oleju - co to jest

Proces mikrofiltracji ma na celu wydłużenie żywotności oleju poprzez poddanie go procesowi oczyszczania. Dzięki temu można olej powtórnie zastosować lub wydłużyć jego używalność. Na obecną chwilę to rozwiązanie jest względnie nowe i nie wszyscy wierzą w jego skuteczność. Jest to zrozumiałe z ogólnie przyjętym przekonaniem, że trwałość olejów jest nie dłuższa niż okres przeglądowy. Jednak postęp technologiczny i badania laboratorium udowodniły, że oleje tracą własności fizykochemiczne dużo wolniej, niż wynosi żywotność jednego okresu przeglądowego (dotyczy to głównie olejów hydraulicznych, przekładniowych, transformatorowych) -- Oleje silnikowe zużywają się w trakcie okresów ze względu na specyficzne niekorzystne warunki, jakie występują w blokach silników, dlatego nasza firma tych olejów nie filtruje.

Mikrofiltracje wykonuje się przy użyciu agregatów filtrujących prod. polskiej FILTRO-TECH. Filter agregatu wyposażony jest w specjalne wkład pochłaniający wodę i zanieczyszczenia stałe powyżej 1 mikrona. W efekcie filtrowania uzyskuje się bardzo dużą czystość oleju 3-6 klasa normy NAS 1638.

Liczba procesów filtracji oleju:

 • w przypadku zwykłych olejów mineralnych -- do 2 razy,
 • w przypadku olejów syntetycznych -- do 5 razy.
Unika się w ten sposób awarii spowodowanych obecnością w oleju wody i zanieczyszczeń. Czysty olej i układ dłuższa bezawaryjna praca maszyn.

Wszystkie procesy filtracji poprzedzone są badaniami w laboratorium na własności fizykochemiczne oraz zakończone raportami z kalibrowanych mierników laserowych.

Nie poddajemy filtracji olejów, w których wydzieliła się sadza, czyli uległy procesowi koksowania.

przejdź na początek strony

Zakres stosowania i korzyści filtracji oleju

Procesowi mikrofiltracji poddajemy wszystkie oleje hydrauliczne, przekładniowe, turbinowe, maszynowe, chłodziwa (oleje obróbcze) i emulsje olejowe itp. w klasach lepkości wg ISO od 15 do 150.

Korzyści:

 • Oferowane urządzenia Filtro-Tech oraz wykwalifikowani nasi fachowcy są w stanie usunąć z układu olejowego opiłki powstałe podczas awarii, pomp, rozdzielaczy, siłowników, silników hydraulicznych. Oczyszczamy cały układ hydrauliczny oraz olej maszyny.
 • zapewnia się bardzo dokładną czystość oleju (dokładność filtracji cząstek stałych od 1?m, podczas gdy standardowe filtry oferują czystość powyżej 15?m), w rezultacie czego ryzyko awarii układu hydraulicznego ulega obniżeniu o 70-80%. Uzyskany efekt czystości oleju z czasem ulega ponownemu zabrudzeniu i filtracje należy wykonać ponownie (po okresie pracy 1000 lub więcej motogodzin), maksymalna dokładność ISO 4406 14/12/9
 • zredukowany zostaje czas konserwacji układu hydraulicznego, nakładów finansowych oraz ilości zużytego oleju (aspekt ekologiczny), związanych z częstszymi wymianami oleju.
 • proces filtracji wydłuża okres między wymianami oleju hydraulicznego (po upłynięciu okresu wymiany olej należy poddać ponownej filtracji. Ilość możliwych filtracji zależy od klasy oleju mineralnego HL, HLP, HVLP i specyfiki pracy -- wynosi od 1 do 5 filtracji, a w przypadku oleju HLP Synthetic do końca trwałości maszyny).
 • Stosowany przez naszą firmę układ filtracji usuwa wodę, która pojawi się ewentualnie w układzie (1 wkład pochłania do 750 ml wody).
 • Zostaje ograniczony do minimum czasu przestoju maszyn/obrabiarek

przejdź na początek strony

Filtracja oleju - usługa serwisowa

 • Pobraną próbkę oleju kierujemy na badania laboratoryjne w celu określenia parametrów zużyciowych olejów dla bezpiecznej jego dalszej eksploatacji
 • Dojeżdżamy do klienta pod wyznaczony adres własnymi samochodami, razem z wyposażeniem i agregatami filtrującymi
 • Badamy wysokiej klasy miernikiem olej w maszynie, zbiorniku (klasę czystości oleju) przed rozpoczęciem procesu.
 • Proces filtracji polega na wypompowaniu oleju ze zbiornika maszyny do szczelnych pojemników i z powrotem do zbiornika maszyny. Filtrację wykonuje specjalistyczny agregat filtracyjny Filtro-Tech. Proces mikrofiltracji trwa tak długo, aż olej osiągnie parametry klas czystości nowego oleju. Cała operacja odbywa się w układzie zamkniętym, a maszyna filtrująca oraz pojemniki są ustawione na olejoodpornej macie, by zniwelować ewentualne wycieki podczas demontażu urządzeń.
 • Na zakończenie procesu filtracji wykonywane są pomiary miernikami aby udowodnić skuteczność usługi oraz wykonywane są wydruki z raportami na gwarancję wysokiej jakości
 • W ramach usługi czyścimy także zbiorniki olejowe w maszynach i obrabiarkach, w których gromadzony jest olej.
 • Oferowane urządzenia Filtro-Tech oraz wykwalifikowani nasi fachowcy są w stanie usunąć z układu olejowego opiłki powstałe podczas awarii, pomp, rozdzielaczy, siłowników, silników hydraulicznych. Oczyszczamy cały układ hydrauliczny oraz olej maszyny.

przejdź na początek strony

Badania i pomiary olejów

Wykonujemy pomiary oleju na dowolnej maszynie, obrabiarce, urządzeniu:

 • Klasa czystości oleju - badania miernikiem laserowym (najlepsze i bardzo dokładne urządzenie kalibrowane co rok) z natychmiastowym odczytem klasy czystości oleju według ISO 4406 i na zawartość wody. Wykonane pomiary możemy na życzenie klienta wydrukować z miernika;
 • Parametry zużyciowe - badania laboratoryjne na lepkość, kwasowość, zanieczyszczenie i zawartość wody (dokument potwierdzający badanie).

przejdź na początek strony

Typy usług filtracji

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu filtracji badamy czystość oleju miernikami lub przygotowujemy próbki do badań w laboratorium.

 1. Usługa filtracji oleju - dojeżdżamy - badamy- filtrujemy - badamy. Usługa polega na mikrofiltracji oleju ze zbiornika do zbiornika lub podłączeniu agregatu filtrującego FILTRO-TECH do pracującej maszyny/obrabiarki Osiągana czystość -- od 3 do 4 klasy wg normy NAS 1638.
 2. Odbiór oleju i dostarczenie po przefiltrowaniu (minimum 200l). Zabieramy przygotowany przepracowany olej w beczce i po mikrofiltracji razem z badaniami oddajemy klientowi do użytku
 3. Filtr baypasawy (obwodowy) - dostarczamy przygotowany układ baypasowy w celu usunięcia opiłków z układu olejowego po awarii lub montujemy taki układ w celu zabezpiecznia obrabiarki podczas pracy. Nie przeszkadza to w normalnej pracy urządzenia. Oczyszczony zostaje cały olej w układzie oraz wszystkie obwody hydrauliczne maszyny/obrabiatki.
 4. Produkcja nowych agregatów filtracyjnych FILTRO-TECH - produkujemy własnej konstrukcji agregaty filtracyjne różnej wydajności.
 5. Wykonujemy pomiary oleju w dowolnej maszynie, obrabiarce, urządzeniu:
  • laboratoryjnie - oferujemy kompleksową usługę przygotowania próbki, transportu i podania wyników badań z zleceniami laboratorium akredytowanego
  • mierniki laserowe- mobilne, przenośne stacje do badań zanieczyszczenia oleju na pracującym układzie, pojemniku. Natychmiastowy odczyt i możliwy wydruk

przejdź na początek strony

Sprzedaż nowych maszyn filtrujących

Posiadamy w sprzedaży nowe agregaty filtrujące, części wymienne i wkłady filtrujące.

Produkowany nasz agregat filtrujący FILTRO-TECH jest poparty naszym długoletnim doświadczeniem w branży FILTRACJI olejów.

Wydajność agregatów od 50-300 l/h

 • mobilny układ do bardzo dokładnej mikrofiltracji oleju/paliw
 • agregat przystosowany do szybkiego pompowania nowego oleju
 • usuwa wszystkie opiłki, zawilgocenie (wodę), zabrudzenia z dokładnością 1 mikron
 • polepsza sprawność i precyzję urządzeń sterujących (rozdzielaczy)
 • czyści/filtruje cały układ olejowy podczas pracy maszyn/obrabiarek
 • koła piankowe - nieprzemijalne
 • cicha i trwałe pompy
 • agregat może być wyposażony w bieżącą kontrolę czystości oleju (licznik cząstek, mierniki)
Nowe agregaty

przejdź na początek strony

Produkcja urządzeń i maszyn dla potrzeb rolnictwa

Wykonujemy pod zamówienie osłony i blacharkę dla maszyn żniwnych BIZON, REKORD.

Nowe agregaty

przejdź na początek strony

Nowości

Kontakt

Filtro-Tech Jacek Majewski
Kania 6a
62-402 Ostrowite

NIP 667-147-41-13
REGON 301335555

Telefon

Jacek Majewski
tel. 609-294-223
e-mail: jacek.majewski@filtrotech.pl

przejdź na początek strony