Kontakt

Filtro-Tech Jacek Majewski
Kania 6
62-402 Ostrowite

NIP 667-147-41-13
REGON 301335555

Telefon

Jacek Majewski
tel. 609-294-223
e-mail: jacek.majewski@filtrotech.pl

FILTRO-TECH

Filtro-Tech Jacek Majewski

O firmie

Firma powstała w 2010 roku.
Zaczęliśmy swoją działalność od produkcji urządzeń i osprzętu dla rolnictwa. W 2011 r. ofertę naszej firmy rozszerzyliśmy o urządzenia do mikrofiltracji oraz o samą usługę.

Nasza firma ma przyzwolenie recykling! Ochrony Środowiska na tę formę działalności, która przyczynia się do zmniejszenia wytwarzania odpadu, jakim jest przepracowany olej.
Dla firm, które zdecydują się na filtrację, wystawiamy dokumenty, które są w zgodności i akceptowane przez Inspektora Ochrony Środowiska o gospodarowaniu odpadami.

Organizujemy prezentacje filtrowania aby udowodnić skuteczność usługi.

Jesteśmy firmą otwartą na negocjacje i spotkania.
Zapraszamy do współpracy.

przejdź na początek strony

Usługa mikrofiltracji

Proces mikrofiltracji ma na celu wydłużenie żywotności oleju poprzez poddawanie go oczyszczaniu. Dzięki temu można go powtórnie zastosować. Na obecną chwilę to rozwiązanie jest względnie nowe i nie wszyscy wierzą w jego skuteczność. Jest to zrozumiałe -- zgodnie z ogólnie przyjętym stereotypem trwałość olejów jest nie dłuższa niż okres przeglądowy. Jednak technologia i odkrycia inżynierów udowodniły, że oleje tracą własności fizykochemiczne dużo wolniej, niż wynosi żywotność jednego okresu przeglądowego (dotyczy to głównie olejów hydraulicznych, przekładniowych, transformatorowych -- oleje silnikowe zużywają się w trakcie okresów ze względu na specyficzne niekorzystne warunki, jakie występują w blokach silników, dlatego tych olejów nie poddajemy filtracji).

Filtrowanie wykonuje się przy użyciu maszyny filtrującej m.in. niemieckiej firmy Kleenoil, wyposażonej w specjalne filtry pochłaniające wodę i zanieczyszczenia stałe powyżej 1 mikrona. W efekcie filtrowania uzyskuje się czystość oleju wyższą niż czystość większości obecnych na rynku olejów ,,nowych''. Unika się w ten sposób awarii spowodowanych obecnością w oleju wody i zanieczyszczeń stałych pow. 5 mikronów, co stanowi przyczynę 90% awarii.

Liczba procesów filtracji oleju:

 • w przypadku zwykłych olejów mineralnych -- do 2 razy,
 • w przypadku olejów syntetycznych -- do 5 razy.

Nie poddajemy filtracji olejów, w których wydzieliła się sadza, czyli uległy procesowi koksowania.

przejdź na początek strony

Zakres stosowania i korzyści

Procesowi mikrofiltracji poddajemy wszystkie oleje hydrauliczne, przekładniowe, turbinowe, maszynowe, chłodziwa -- oleje obróbcze i emulsje olejowe itp. w klasach lepkości wg ISO od 15 do 150.

Korzyści:

 • zapewnia się bardzo dokładną czystość oleju (dokładność filtracji cząstek stałych od 1µm, podczas gdy standardowe filtry oferują czystość powyżej 20µm), w rezultacie czego ryzyko awarii układu hydraulicznego ulega obniżeniu o 70-80%. Uzyskany efekt czystości oleju z czasem ulega ponownemu zabrudzeniu i filtracje należy wykonać ponownie (po okresie pracy 1000 lub więcej motogodzin), maksymalna dokładność ISO 4406 14/12/9;
 • zredukowany zostaje czas konserwacji układu hydraulicznego, nakładów finansowych oraz ilości zużytego oleju (aspekt ekologiczny), związanych z częstszymi wymianami oleju.
 • Uzyskujemy większy stopień czystości, niż w przypadku niektórych nowych olejów,
 • proces filtracji wydłuża okres między wymianami oleju hydraulicznego (po upłynięciu okresu wymiany olej należy poddać ponownej filtracji. Ilość możliwych filtracji zależy od klasy oleju mineralnego HL, HLP, HVLP i specyfiki pracy -- wynosi od 1 do 5 filtracji, a w przypadku oleju HLP Synthetic do końca trwałości maszyny).
 • Stosowany przez naszą firmę układ filtracji usuwa wodę, która pojawi się ewentualnie w układzie (1 wkład SDFC pochłania do 780 ml wody).
 • Ograniczenie do minimum czasu przestoju urządzenia.

przejdź na początek strony

Przebieg procesu mikrofiltracji

Dojeżdżamy do klienta pod wyznaczony adres własnymi samochodami, razem z wyposażeniem i maszynami.
Badamy wysokiej klasy miernikiem olej w maszynie, zbiorniku (określamy procentową wilgotność i klasę czystości oleju) przed i po zakończeniu procesu filtracji lub kierujemy olej na badania laboratoryjne (lepkość, kwasowość, czystość i zawartość wody).
Proces filtracji polega na wypompowaniu oleju ze zbiornika maszyny do szczelnych pojemników i z powrotem do zbiornika maszyny. Pompowanie wykonywane jest przy użyciu specjalnej maszyny filtrującej, posiadającej homologację i certyfikaty szczelności. Proces mikrofiltracji trwa tak długo, aż olej osiągnie parametry klas czystości charakterystyczne dla nowego oleju. Cała operacja odbywa się w układzie zamkniętym, a maszyna filtrująca oraz pojemniki są ustawione na olejoodpornej macie, by zniwelować ewentualne wycieki podczas demontażu urządzeń.
W ramach usługi czyścimy także zbiorniki koparki, ładowarki lub obrabiarki, w których gromadzony jest olej.
W opcji wypożyczenia maszyny mobilnej 24V montujemy urządzenie na koparce lub ładowarce. Maszyny pracują przez okres 1 tygodnia. Po tym czasie mamy wyczyszczony cały układ hydrauliczny oraz olej maszyny.

przejdź na początek strony

Badania i pomiary olejów

Wykonujemy pomiary oleju na dowolnej maszynie, obrabiarce, urządzeniu:

 1. miernikiem Parkera (najlepszy dostępny na rynku, urządzenie kalibrowane co rok) z natychmiastowym odczytem klasy czystości oleju według ISO 4406 i na zawartość wody. Wykonane pomiary możemy na życzenie klienta wydrukować z miernika;
 2. laboratoryjne na lepkość, kwasowość, zanieczyszczenie i zawartość wody (dokument potwierdzający badanie).

przejdź na początek strony

Typy usług

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu filtracji badamy czystość oleju miernikami lub przygotowujemy próbki do badań w laboratorium.

 1. Filtracja stacjonarna -- zalecana z punktu widzenia ustawy o odpadach:
  Art. 9. 1. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania (Dz. Ust. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

  Usługa polega na mikrofiltracji oleju ze zbiornika do zbiornika i z powrotem lub bezpośrednio ze zbiornika maszyny/obrabiarki do przygotowanych naczyń zbiorczych, wykonywana przy użyciu mobilnej maszyny serwisowej.
  Osiągana czystość -- od 3 do 4 klasy wg normy NAS 1638.

 2. Odbiór oleju i dostarczenie po przefiltrowaniu (minimum 200l). Odpowiednik wymiany oleju.
 3. Wypożyczenie mobilnej maszyny filtrującej Kleenoil 24V.
  Maszynę filtrującą Kleenoil montuje się na dźwigu, koparce, ładowarce lub obrabiarce na 1 tydzień. Nie przeszkadza to w normalnej pracy urządzenia. Oczyszczony zostaje cały olej w układzie oraz wszystkie obwody hydrauliczne maszyny.
 4. Outsourcing olejowy -- wynajem długoterminowy filtra z montażem, okresowe badanie czystości i wymiana wkładów filtracyjnych
  W praktyce instalujemy dodatkowy filtr na maszynie, co kwartał badamy czystość oleju w układzie i wymieniamy wkład filtracyjny w każdym filtrze.
 5. Wykonujemy pomiary oleju w dowolnej maszynie, obrabiarce, urządzeniu:
  • miernikiem z natychmiastowym odczytem klas czystości oleju według ISO 4406 i zawartości wody,
  • laboratoryjne na lepkość, kwasowość, zanieczyszczenie i zawartość wody (dokument potwierdzający badanie).

przejdź na początek strony

Sprzedaż nowych maszyn filtrujących

Posiadamy w sprzedaży nowe maszyny filtrujące, części wymienne i wkłady filtrujące.

przejdź na początek strony

Produkcja urządzeń i maszyn dla potrzeb rolnictwa

Wykonujemy pod zamówienie osłony i blacharkę dla maszyn żniwnych BIZON, REKORD.

przejdź na początek strony

Nowości

Kontakt

Filtro-Tech Jacek Majewski
Kania 6
62-402 Ostrowite

NIP 667-147-41-13
REGON 301335555

Telefon

Jacek Majewski
tel. 609-294-223
e-mail: jacek.majewski@filtrotech.pl

przejdź na początek strony